Werkwijze

Ik maak plannen voor (ver-)bouwprojecten. Mijn grootste kracht ligt in de voorkant van het traject. Daar waar inventiviteit en overleg nodig is op de hoofdlijnen.

Ik ben ondertussen ervaringsdeskundige in het begeleiden van bouwprojecten op zodanige wijze dat het ontwerp stand houdt in onderhandelingen en uitvoering.

Creatieve en inspirerende partner

• Kansen laten zien die plek en context bieden in concept fase
• Verbeelden van concepten en ideeën in een ‘praatplaat’
• Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. bestemmingsplanwijziging

Architectonisch ontwerp

• Schetsontwerp
• Voorlopig Ontwerp
• Definitief Ontwerp

Begeleiding bij de realisatie

• Aanvraag omgevingsvergunning
• Advies in uitvoeringscontract en keuze aannemer
• Esthetisch toezicht op de bouw

Contact me

Send me an email and I'll get back to you soon.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search