Werkwijze

Kenmerkende benadering

Studies en plannen

Studio Tobias maakt studies en plannen voor (ver)bouwprojecten. In de studies onderzoeken we de mogelijkheden en brengen we de potentie van een gebouw in beeld. Voor de plannen maken we ontwerpen, we visualiseren de ontwerpen en begeleiden de bouw. In beide gevallen creëren we waarde volgens onze visie. Natuurbeleving en duurzame gebouwprestaties werken in het ‘Nieuwe Eco’ samen aan waardevolle gebouwen.

Ervaring

Studio Tobias is in 2003 opgericht. Honderden mensen maken ondertussen gebruik van de gemaakte ontwerpen. Mensen wonen in een huis, fietsen over een brug, zitten aan een tafel, werken in een kantoor, komen samen in een clubhuis, maken gebruik van een kast of van een surfschool of brengen een bezoek aan een stand naar ontwerp van Tobias. Alle ontwerpen zijn betekenisvol onderdeel van hun omgeving, de mensen voelen zich betrokken bij buiten, gezonder en vrijer. En er wordt minder energie verbruikt.

Het nieuwe eco

Het gaat in de ontwerpen van Tobias om de relatie tussen mens, gebouw en milieu en die benadering is ecologisch. In 2016 zetten we een volgende stap. We hebben onze ontwerpbenadering aangescherpt op basis van ervaringen, feed back en opgedane kennis uit de vorige projecten. We werken aan nieuwe (ver)bouw concepten waarin we mensen beter verbinden met de natuur, de duurzame gebouwprestaties verbeteren en de natuurbeleving optimaliseren. Zodat u daarvan kunt profiteren en de (ver)bouw van uw gebouw, interieur, meubel of brug onderdeel uit maakt van de Klimaat Neutrale Stad.

Het maken van een studie:

 • (her)ontwikkeling van gebouwen
 • verbetering van duurzame prestaties van vastgoed
 • synergie van belevingswaarde en duurzame gebouwprestaties

Het maken van een plan:

 • ontwerp van een gebouw, interieur, meubel of brug
 • visualisatie van het ontwerp
 • technische begeleiding
 • administratieve begeleiding van de verwerkelijking van het concept
 • het optimaal benutten van ruimte
 • het creëren van belevingswaarde
 • het integreren van duurzame gebouwprestaties in waarde creatie
 • het verbeteren van een concept met input van de betrokken partijen (co-creatie)
 • trajecten met de overheid
 • het integreren van bouwkosten en techniek vanaf de start
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search